ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | Sofa Company

Πείτε μας πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!

  Με ποιό τρόπο προτιμάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. Γενικά

  1.1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων») περιγράφει τη μέθοδο συλλογής προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα www.sofacompany.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την εταιρεία Sofa Company και τις επιλογές που έχετε ως χρήστες, αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί n Sofa Company τα δεδομένα αυτά. Η παρούσα Πολιτική Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς παρέχετε στη Sofa Company κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από τη Sofa Company, την κατηγορία των αποδεκτών και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

  1.2. Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάποιο φυσικό πρόσωπο και του οποίου προσώπου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές διατάξεις, αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη (username), ο κωδικός πρόσβασης (password) και η διεύθυνση IP.

  1.3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), (β) τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) τις διατάξεις της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και (δ) τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

  1.4. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ερώτηση ή νομική απαίτηση επί του απορρήτου σας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@sofacompany.gr.

  1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  2.1. Η Sofa Company έχει σχεδιάσει την ιστοσελίδα  www.sofacompany.gr, με τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο κατά την αίτηση τους για την λήψη ενημερώσεων για προϊόντα, τιμές και προσφορές, καθως και για την εγγραφη τους για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Sofa Company και  για προωθητικές ενέργειες που στέλνει περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter της εταιρείας, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις καινοτομίες, τις νέες αφίξεις, τα αποκλειστικά προϊόντα και τις προσφορές.

  2.2. Για την απλή περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο www.sofacompany.gr, δε ζητείται από τη Sofa Company κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, η Sofa Company, ενώ περιηγείστε στην ιστοσελίδα www.sofacompany.gr, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των «Cookies», τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες.    

  2.3. Η Sofa Company φροντίζει να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Δεν πρόκειται ποτέ να πωλήσει, ενοικιάσει, διανείμει ή δημοσιοποιήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

  2.4. Κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο www.sofacompany.gr, η Sofa Company συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και τους Όρους Χρήσης, κρίνονται αναγκαία ώστε να απαντήσει στις σχετικές με προϊόντα, τιμές και προσφορές ερωτήσεις σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι τo Όνομα και Επίθετο, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα).

  1. Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  3.1. Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που δηλώνετε στο δικτυακό τόπο www.sofacompany.gr, τυγχάνει:

   (α) η επικοινωνία μαζί σας, για την παροχή απαντήσεων στις σχετικές με προϊόντα, τιμές και προσφορές ερωτήσεις σας.

   (β) η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και προωθητικών ενεργειών της Sofa Company που αποστέλλει περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter της εταιρείας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, τις νέες αφίξεις, τα αποκλειστικά προϊόντα και τις προσφορές. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα ενημερωτικά δελτία από τη Sofa Company, πατώντας την επιλογή ‘Unsubscribe’.

  Για την αποστολή επικοινωνίας μέσω SMS και υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων OTT (όπως Viber, WhatsApp κ.λπ.) η Sofa Company κάνει χρήση των κοινοποιημένων αριθμών κινητής τηλεφωνίας που νομίμως επεξεργάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτές τις υπηρεσίες και εφαρμογές, ανατρέξτε στους αντίστοιχους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζονται από τους αντίστοιχους παρόχους ΟΤΤ υπηρεσιών και παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

  (γ) για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.sofacompany.gr, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  3.2. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τραπεζικές, εποπτικές ή δικαστικές Αρχές στα πλαίσια ελέγχων.

  Επίσης, σε περιπτώσεις όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής.

  Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

  1. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

  Η Sofa Company διατηρεί και αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει των κάτωθι κριτηρίων και ειδικότερα:

  (α) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις ισχύοντων νόμων και κανόνων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτές τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

  (β) Όταν η επεξεργασία εκτελείται βάσει συμβάσεως, τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης.

  (γ) Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

  Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sofacompany.gr.

  1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Διαβίβασης αυτών

  5.1. Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.sofacompany.gr ενημερώνεται ότι τα Προσωπικά του Δεδομένα που αφορούν ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της Sofa Company, θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησής του, τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Sofa Company όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Sofa Company.

  5.2. Η Sofa Company διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

  (α) στην εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες CRM και επεξεργάζεται τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών – πελατών της ιστοσελίδας www.sofacompany.gr

  (β) σε εξωτερικούς συνεργάτες της, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

  Όλοι οι συνεργάτες και αντιπρόσωποι έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί από τη Sofa Company για την αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ικανότητά τους και όλοι συμμορφώνονται με  τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

  H Sofa Company απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

  (γ) σε άλλους τρίτους φορείς στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του δικτυακού τόπου www.sofacompany.gr  ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του, (iii) προστασία της Sofa Company από αξιώσεις τρίτων και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

  (δ) Η Sofa Company ενδέχεται επίσης να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που διαθέτει σχετικά με εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της (όπως σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, μεταβίβασης, απόσχισης κλάδου, διάλυσης ή ρευστοποίησης).

  5.3. Η Sofa Company δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία που διαθέτει σχετικά με εσάς σε τρίτους - εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους - χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων από και προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  

  1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

  Η Εταιρεία δε θα συλλέξει ή επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  1. Τα νόμιμα δικαιώματά σας 

  7.1. Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και στην εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: 
  (α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Sofa Company,
  (β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, 
  (γ) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
  (δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και 
  (ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του. 

  7.2. Η Sofa Company θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας. Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@sofacompany.gr.

  7.3. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή του αιτούντος, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη συγκεκριμένη ενέργεια.


  7.4. Aν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

  1. Περιοδικές Αλλαγές

  Η Sofa Company επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα www.sofacompany.gr και ενδέχεται να βελτιώνει και να τροποποιεί και την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα www.sofacompany.gr. Σας συστήνουμε να διαβάζετε την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

  1. Πολιτική Cookies

  9.1. Η Sofa Company τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.sofacompany.gr. Με την παρούσα πολιτική σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευής χρησιμοποιείτε.  

  9.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της κινητής συσκευής σας ή άλλης συνδεδεμένης στο διαδίκτυο συσκευής σας, με τη χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser), κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η www.sofacompany.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτές, να βελτιώνουν τη διαδικτυακή τους εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις τους, καθώς επισκέπτονται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.  

  9.3. Η ιστοσελίδα www.sofacompany.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε ενδεικτικά: (α) για να μας ενημερώσουν εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή (β) αν είστε νέος επισκέπτης, (γ) να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας για τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρεστε περισσότερο, (δ) για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και να μας επιτρέπεται να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

  9.4. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookies, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.sofacompany.gr.

  9.5. Τα cookies που χρησιμοποιούμε διακρίνονται σε: (α) απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπού μας, (β) στα cookies επιδόσεων και (γ) στα cookies ανάλυσης και διαφήμισης.

  Top of Form

  Απολύτως απαραίτητα cookies

  Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας www.sofacompany.gr, διότι σας επιτρέπουν να την επισκέπτεστε με ασφάλεια και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές και παρουσίαση ομοειδών προϊόντων. Χωρίς αυτά τα cookies, η ιστοσελίδα www.sofacompany.gr  δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και με ασφάλεια.Bottom of Form

   

  Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.sofacompany.gr, τις σελίδες του επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπού μας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας και να βελτιώνουμε την περιήγησή σας. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους εργαλείων ανάλυσης αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.
  Επίσης, εφόσον αποδέχεστε αυτά τα cookies, θα μπορούμε να σας ενημερώνουμε με αυτοματοποιημένη επικοινωνία μέσω email, web push (ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον browser) & SMS, ανάλογα με τις επιλογές σας για εμπορική επικοινωνία.

  Cookies στόχευσης και διαφήμισης

  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης και προσφορών, τον περιορισμό προβολών κάποιας διαφήμισης ή τη μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης για να γνωρίζουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια προώθησης είναι αποτελεσματικότερα μέσα από τους άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε και μας επιτρέπουν να επιβραβεύουμε ιστοσελίδες τρίτων συνεργατών μέσω των οποίων κατευθυνθήκατε στον ιστότοπό μας.

  9.6. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

  10.Aσφάλεια συναλλαγών

  10.1. Η Sofa Company δεσμεύεται όσον αφορά τη διασφάλιση της προστασίας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται ορθώς.

  10.2. Η Sofa Company εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του sofacompany.gr χορηγείται μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της Sofa Company, στο βαθμό που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση σας. Σε περίπτωση παραβίασης αρχείων και πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Sofa Company θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη γνωστοποίηση της παραβίασης.  

   

   

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

  Μπορείτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο +30 210 984 2350

  ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Κορυφαία ποιότητα με 7 χρόνια εγγύηση

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ & DESIGN

  Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Σας αποστέλουμε την παραγγελία σας με ταχύτητα & Αξιοπιστία